My a náš postoj k životnímu prostředí

Be nice! Pracujeme s ohledem na ochranu klimatu a provádíme mnoho konkrétních ekologických opatření.

Be nice – Toto krédo určuje celé naše firemní chování. Klíčovou roli přitom hraje ochrana životního prostředí a klimatu, protože zdroje, které máme k dispozici, využíváme zodpovědně. Jako společnost chceme aktivně utvářet budoucnost a podporovat udržitelný rozvoj.

Ekologicky šetrné a klimaticky uvědomělé obchodní postupy jsou pro nás proto velmi důležité. Stěžejním ukazatelem ekologického způsobu podnikání je to, jak nakládáme s emisemi, které způsobujeme.

Zamezení a snížení emisí CO₂

Využíváme mnoho dostupných prostředků, abychom zajistili, že naše obchodní aktivity budou mít co nejmenší dopad na životní prostředí a klima. S hlubokým přesvědčením jsme proto v posledních letech zavedli rozsáhlá ekologická opatření a nadále s plnou vervou pracujeme na tom, aby k emisím skleníkových plynů vůbec nedocházelo a abychom co nejvíce snížili nevyhnutelné emise CO₂.

O tom, že naše ekologické a klimatické aktivity přinášejí ovoce a jsou uznávány, svědčí mimo jiné i speciální ocenění za integrovanou udržitelnost, které společnost niceshops získala v roce 2022 od globálně působícího institutu "Great Place to Work".

Výňatek z našich ekologických aktivit:

 • Zelenou elektřinou pokrýváme 100 % našich energetických potřeb.
 • Více než polovinu naší spotřeby elektřiny vyrábí náš vlastní fotovoltaický systém.
 • Naše logistické centrum v Saazu, které splňuje nejvyšší energetické standardy, je chlazeno a vytápěno odpadním teplem z bioplynové stanice sousedního zemědělce.
 • V současné době používáme pro více než 98 % našich zásilek přepravní materiály bez plastů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a kompostovatelné. Pouze v několika případech (přeprava objemného zboží a palet) stále neexistuje alternativa k recyklovatelné plastové fólii.
 • Naše inovativní zásilky lze opakovaně použít pro přepravu a vrácení bez lepicí pásky - patentované řešení, které bylo oceněno také rakouskou státní cenou pro obalový průmysl a cenou "WorldStar Global Packaging Award".
 • Naše zásilky jsou přepravovány klimaticky neutrálním způsobem především v Rakousku, Německu a Švýcarsku prostřednictvím spolupracujících partnerů.
 • Naše návratnost odeslaných zásilek se pohybuje pouze kolem tří procent. Vrácené výrobky kontrolujeme a opravujeme, pokud je to možné, a mnoho z nich recyklujeme.
 • Niceshops se pyšní neustále rostoucím podílem elektromobilů. S více než 30 nabíjecími místy je kolegům a kolegyním z niceshops k dispozici jeden z největších firemních parků s nabíjecími stanicemi v jihovýchodním Štýrsku.
 • Niceshops nabízí mimo jiné jízdenky (lítačky) na veřejnou dopravu. Naše interní pracovní skupina "Mobi Taskforce," která se zabývá podporou mobility šetrné ke klimatu, vyvíjí iniciativy, aby cesty našich kolegů do práce byly co nejšetrnější k životnímu prostředí, a to např. prostřednictvím spolujízdy a služebních kol.
 • Přesným tříděním odpadu oddělujeme důležité suroviny a recyklovatelné materiály, které jdou přímo do recyklace.
 • V niceshops se naši kolegové a kolegyně mohou těšit na chutné a kvalitní jídlo z regionálních a sezónních produktů připravené v naší vlastní kuchyni.
 • Naše prostorná firemní zahrada v Saazu, navržená podle kritérií "Příroda v zahradě (Natur im Garten)," nabízí našim kolegům místo k odpočinku a biotop pro biodiverzitu.
 • Podporujeme zemědělce v jihovýchodním Štýrsku, kteří obdělávají svou zemědělskou půdu udržitelným způsobem a vážou CO₂ v půdě zvyšováním tvorby humusu.

Chcete se dozvědět více o tom, jak v niceshops plníme naši ekologickou zodpovědnost? Veškeré informace o našem ekologickém odhodlání najdete zde: https://www.niceshops.com/en/about-us/focused-on-a-better-future.