Ochrana osobních údajů

Přehled

Vítejte v www.piccantino.cz! V souladu s články 13 a 14 ONOOÚ a § 165 odst. 3 TKG (rakouského zákona o telekomunikacích) Vám poskytujeme komplexní informace o veškerém zpracovávání údajů. Zde se dozvíte, jakým způsobem a z jakého důvodu jsou Vaše konkrétní osobní údaje (dále jen "údaje") zpracovávány v různých situacích.

 1. Návštěva našich webových stránek.
 2. Přihlášení k odběru našeho newsletteru.
 3. Navázání kontaktu.
 4. Používání našeho online obchodu.
 5. Nebo navázání obchodního vztahu s námi.
 6. Jak dlouho budou Vaše údaje uloženy?
 7. Jaké údaje shromažďujeme z jiných zdrojů (čl. 14 ONOOÚ)?
 8. Dochází k automatizovanému rozhodování?
 9. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním údajů?
 10. Kdo je zodpovědný za ochranu osobních údajů a jak nás můžete kontaktovat?

Pro osoby ze Švýcarska: Všechna tvrzení v tomto prohlášení o ochraně údajů rovněž splňují informační požadavky podle čl. 19 švýcarského Zákona o ochraně údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, například z důvodu změn v našich postupech nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

1) Jaké údaje zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky?

Při návštěvě našich webových stránek mohou být zpracovávány následující kategorie Vašich údajů:

 • vybraný jazyk;
 • typ prohlížeče;
 • typ používaného koncového zařízení;
 • operační systém;
 • země;
 • datum, čas a doba trvání přístupu;
 • částečně maskovaná IP adresa;
 • navštívené stránky našeho webu včetně vstupních a výstupních stránek;
 • údaje zadané prostřednictvím kontaktního formuláře.

Tyto kategorie údajů jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu. Zpracování těchto údajů je odůvodněno naším oprávněným zájmem na provozování našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ).

Pro provoz našich webových stránek může být nezbytné, abychom Vaše údaje poskytli následujícím příjemcům:

Poskytovatel služeb a informace o ochraně údajů poskytovatele Popis Místo zpracování Právní základ pro předávání údajů
Hetzner Online GmbH Hosting webových stránek včetně zálohování EU/EHP Zpracování objednávek dle čl. 28 ONOOÚ

Soubory cookies a další „služby třetích stran“

Výše uvedené kategorie údajů mohou být zpracovávány také pomocí tzv. „cookies“ nebo jiných „služeb třetích stran". Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení a obsahují například osobní nastavení, preference nebo historii návštěv, které lze později rychle načíst z webového serveru.

„Technické“ soubory cookie zajišťují výhradně fungování našich webových stránek a nevyžadují Váš souhlas. Umožňují například vkládat zboží do nákupního košíku nebo se přihlásit k zákaznickému účtu. Tyto technické soubory cookie používáme pouze v nezbytně nutném rozsahu. Nastavení technických souborů cookie je nezbytné z důvodu předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ) nebo je odůvodněno naším převažujícím oprávněným zájmem na funkčnosti našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ).

Kromě těchto technických souborů cookie můžeme na základě Vašeho předchozího dobrovolného souhlasu používat i další „služby třetích stran“ (např. „marketingové cookies“, „analytické cookies", „nepotřebné cookies", „pixely“, „Fingerprinting”, „Local-/Session-Storage” nebo podobné technologie). Tyto služby nám umožňují lépe pochopit a vyhodnotit Vaše zájmy. Pomocí těchto služeb můžeme sloučit Vaše „chování při surfování“ za hranicemi našich webových stránek s údaji z jiných webových stránek. Tímto způsobem chceme lépe porozumět zájmům návštěvníků našich webových stránek a cíleněji je oslovit. Za tímto účelem budou příslušné kategorie Vašich údajů předány také příslušnému poskytovateli služeb. Respektujeme, že ne všichni návštěvníci našich webových stránek si to přejí. Proto Vaše údaje prostřednictvím těchto služeb třetích stran zpracováváme pouze tehdy, pokud nám k tomu předem udělíte souhlas.

Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů službami, které zpracovávají Vaše údaje v rámci EU nebo EHP, nebo v zemích, pro které existuje platné rozhodnutí EU o přiměřenosti dle čl. 45 ONOOÚ, je založen na čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ. Takové rozhodnutí o přiměřenosti zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Pro USA zveřejnila Evropská komise rozhodnutí o přiměřenosti dne 10. července 2023. dle "EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF)" je předávání údajů těm poskytovatelům služeb v USA, kteří jsou certifikováni v souladu s "Data Privacy Framework (DPF) Program", přiměřené.

Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů službami, které zpracovávají Vaše údaje v zemích mimo EU nebo EHP, pro které takové rozhodnutí o odpovídající ochraně neexistuje, nebo poskytovateli služeb v USA, kteří (zatím) nejsou certifikování v souladu s "Data Privacy Framework (DPF) Program", je založen na čl. 49 odst. 1 písm. a) ONOOÚ (výjimky pro určité případy). Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich údajů v takových případech nelze zaručit, na což Vás tímto výslovně upozorňujeme před udělením Vašeho souhlasu.

Všechny své souhlasy nebo odvolání můžete kdykoli spravovat prostřednictvím našeho "cookie banneru". Jedná se o vyskakovací okno, které se zobrazí při první návštěvě našich webových stránek a které můžete kdykoli znovu vyvolat kliknutím na "Nastavení ochrany osobních údajů" v zápatí webových stránek. Aktivované služby můžete také sami vymazat z prohlížeče svého koncového zařízení. V obou případech zůstává zpracování údajů provedené do okamžiku odvolání oprávněné.

Následující služby třetích stran mohou být na našich webových stránkách aktivovány na základě Vašeho předchozího souhlasu. Které z těchto služeb třetích stran je možné pro www.piccantino.cz vybrat, zjistíte přímo při žádosti o souhlas v našem "cookie banneru".

Služba Popis Doba uložení Místo zpracování Právní základ pro předávání údajů Poskytovatel služeb a informace o ochraně údajů poskytovatele
AdUp Vytváření personalizovaných reklamních nabídek 12 měsíců EU/EHP Zpracování objednávek dle čl. 28 ONOOÚ Axel Springer Teaser Ad GmbH
AWIN Cílené zobrazování online reklamy 30 dní EU/EHP Společná odpovědnost dle čl. 26 ONOOÚ na základě uzavření dohody o společné odpovědnosti. Obě strany jsou kontaktním místem pro uplatňování práv v souladu s čl. 15-20 ONOOÚ AWIN AG
Clarity Analýza a statistické vyhodnocování webových stránek 12 měsíců EU/EHP Pověřené zpracování v souladu s čl. 28 ONOOÚ a certifikace poskytovatele služeb v souladu s programem Data Privacy Framework (DPF) Microsoft Corporation
Commerce Connector Optimalizace naší online nabídky 14 dní EU/EHP Zpracování objednávek dle čl. 28 ONOOÚ Commerce Connector GmbH
creativecdn.com Vytváření personalizovaných reklamních nabídek 12 měsíců EU/EHP Společná odpovědnost dle čl. 26 ONOOÚ na základě uzavření dohody o společné odpovědnosti. Obě strany jsou kontaktním místem pro uplatňování práv v souladu s čl. 15-20 ONOOÚ RTB House SA
Criteo Vytváření personalizovaných reklamních nabídek 13 měsíců EU/EHP Společná odpovědnost dle čl. 26 ONOOÚ na základě uzavření dohody o společné odpovědnosti. Poskytovatel je kontaktním místem pro uplatňování práv v souladu s čl. 15-20 ONOOÚ Criteo SA
Experify Vytváření sítí vlastníků produktů a zainteresovaných stran, měření úspěšnosti prodeje prostřednictvím vytváření sítí během přímého jednání Švýcarsko Společná odpovědnost dle čl. 26 ONOOÚ. Obě strany jsou kontaktním místem pro uplatňování práv v souladu s čl. 15-20 ONOOÚ Experify AG
Facebook Pixel Měření úspěšnosti a optimalizace online reklamy (poskytovatel může shromážděné údaje použít ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě, zejména pokud jste přihlášeni k existujícímu účtu služby) 3 měsíce EU/EHP, USA Společná odpovědnost dle čl. 26 ONOOÚ na základě uzavření dohody o společné odpovědnosti a certifikace poskytovatele služeb v souladu s programem Data Privacy Framework (DPF). Poskytovatel je kontaktním místem pro uplatnění práv v souladu s čl. 15-20 ONOOÚ Meta Platforms Ireland Limited
Flashtalking Cílené zobrazování online reklamy 60 měsíců EU/EHP Zpracování objednávek dle čl. 28 ONOOÚ Simplicity Marketing Ltd
Google Ads Cílené zobrazování online reklamy (poskytovatel může shromážděné údaje použít ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě, zejména pokud jste přihlášeni k existujícímu účtu služby) 3 měsíce EU/EHP, USA Zpracování objednávek v souladu s čl. 28 ONOOÚ a certifikace poskytovatele služeb dle programu Data Privacy Framework (DPF) Google Ireland Limited
Google Analytics Analýza a statistické vyhodnocování webových stránek (v rámci nastavení šetrných k ochraně osobních údajů, zejména deaktivace signálů Google, ID uživatele, personalizovaných reklam, sdílení dat pro produkty a služby Google a omezení shromažďování údajů o poloze a zařízení na jednotlivé regiony) maximálně 14 měsíců EU/EHP, USA Zpracování objednávek v souladu s čl. 28 ONOOÚ a certifikace poskytovatele služeb dle programu Data Privacy Framework (DPF) Google Ireland Limited
Google Optimize Optimalizace naší online nabídky a zobrazení webových stránek 18 měsíců EU/EHP, USA Zpracování objednávek v souladu s čl. 28 ONOOÚ a certifikace poskytovatele služeb dle programu Data Privacy Framework (DPF) Google Ireland Limited
Google Tag Manager Integrace Google Tag Manager pro snadné načítání služeb 24 měsíců EU/EHP, USA Zpracování objednávek v souladu s čl. 28 ONOOÚ a certifikace poskytovatele služeb dle programu Data Privacy Framework (DPF) Google Ireland Limited
Hotjar Optimalizace naší online nabídky a webové prezentace 12 měsíců EU/EHP Zpracování objednávek dle čl. 28 ONOOÚ Hotjar Ltd.
Hubspot Optimalizace naší online nabídky 6 měsíců EU/EHP, USA Zpracování objednávek v souladu s čl. 28 ONOOÚ a certifikace poskytovatele služeb dle programu Data Privacy Framework (DPF) HubSpot, Inc.
Microsoft Advertising Cílené zobrazování online reklamy (poskytovatel může shromážděné údaje použít ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě, zejména pokud jste přihlášeni k existujícímu účtu služby) 13 měsíců EU/EHP, USA Zpracování objednávek v souladu s čl. 28 ONOOÚ a certifikace poskytovatele služeb dle programu Data Privacy Framework (DPF) Microsoft Corporation
Omniconvert Optimalizace naší online nabídky a webové prezentace 6 měsíců EU/EHP Zpracování objednávek dle čl. 28 ONOOÚ Omniconvert S.R.L.
Brevo Analýza a statistické vyhodnocování webových stránek 24 měsíců EU/EHP Zpracování objednávek dle čl. 28 ONOOÚ SendinBlue GmbH
Sovendus Vkládání a měření výkonnosti nabídek poukázek Sovendus 30 dní EU/EHP Společná odpovědnost dle čl. 26 ONOOÚ. Obě strany jsou kontaktním místem pro uplatnění práv podle čl. 15-20 ONOOÚ Sovendus GmbH
TikTok Pixel Měření úspěšnosti a optimalizace online reklamy (poskytovatel může shromážděné údaje použít ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě, zejména pokud jste přihlášeni k existujícímu účtu služby) 13 měsíců EU/EHP, Čína, USA Společná odpovědnost dle čl. 26 ONOOÚ na základě uzavření dohody o společné odpovědnosti včetně závěrečných standardních ustanovení o ochraně údajů dle čl. 46 odst. 3 písm. a) ONOOÚ. Poskytovatel je kontaktním místem pro uplatnění práv v souladu s čl. 15-20 ONOOÚ TikTok Technology Limited
twiago Optimalizace naší online nabídky 30 dní EU/EHP Zpracování objednávek dle čl. 28 ONOOÚ twiago GmbH
uptain Vytváření personalizovaných reklamních nabídek a nabídek služeb 12 měsíců EU/EHP Zpracování objednávek dle čl. 28 ONOOÚ uptain GmbH
Vimeo Přehrávání video služeb Vimeo 24 měsíců USA Zpracování objednávek v souladu s čl. 28 ONOOÚ na základě závěrečných standardních ustanovení o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 3 písm. a) ONOOÚ Vimeo LLC
YouTube Přehrávání video služeb YouTube (poskytovatel může shromážděné údaje použít ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě, zejména pokud jste přihlášeni k existujícímu účtu služby). 24 měsíců EU/EHP, USA Zpracování objednávek v souladu s čl. 28 ONOOÚ a certifikace poskytovatele služeb dle programu Data Privacy Framework (DPF) Google Ireland Limited
Zemanta Optimalizace našich reklamních kampaní 3 měsíce EU/EHP, USA Společná odpovědnost dle čl. 26 ONOOÚ na základě závěrečných standardních ustanovení o ochraně údajů dle čl. 46 odst. 3 písm. a) ONOOÚ. Obě strany jsou kontaktním místem pro uplatňování práv v souladu s čl. 15-20 ONOOÚ Outbrain Inc.

Technologie Click Fraud

Pokud se na naše webové stránky dostanete kliknutím na reklamy ve vyhledávačích, můžeme využívat služby pro analýzu a prevenci tzv. podvodných prokliků (Click Fraud). K podvodným proklikům dochází, když jsou kliknutí na reklamy generována automatickými nástroji nebo když je nepravděpodobné, že by vícenásobná kliknutí na reklamy byla vedena skutečným zájmem.

Služba Popis Doba uložení Místo zpracování Právní základ pro zpracování a předávání údajů Poskytovatel služeb a informace o ochraně údajů poskytovatele
Ads Defender Analýza kliknutí na Google Ads, přenos IP adresy společnosti Google Ireland Limited v případě podezření na podvodné kliknutí 365 dní EU/EHP Převažující oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ; námitku proti zpracování formou "Opt-Outs" můžete podat zde v souladu s čl. 21 ONOOÚ), zpracování objednávky v souladu s čl. 28 ONOOÚ Hurra Communications GmbH

2) Jaké údaje zpracováváme, pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru?

Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru mohou být kromě údajů zpracovávaných během Vaší návštěvy našich webových stránek zpracovány následující kategorie údajů:

 • e-mailová adresa.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho dobrovolného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zrušením odběru prostřednictvím odkazu uvedeného v každém newsletteru nebo prostřednictvím Vašeho stávajícího zákaznického účtu, přičemž zpracování údajů provedené do okamžiku odvolání zůstává oprávněné. Tyto údaje nejste povinni poskytnout, ale bez nich Vám nemůžeme zajistit odběr newsletteru.

Za účelem zasílání našeho newsletteru může být nezbytné, abychom Vaše údaje předali následujícím příjemcům:

Poskytovatel služeb a informace o ochraně údajů poskytovatele Popis Místo zpracování Právní základ pro předávání údajů
Amazon Web Sevices EMEA SARL Zasílání newsletteru e-mailem EU/EHP Zpracování objednávek dle čl. 28 ONOOÚ
SendinBlue GmbH Zasílání newsletteru e-mailem EU/EHP Zpracování objednávek dle čl. 28 ONOOÚ

3) Jaké údaje zpracováváme, když nás kontaktujete?

Pokud nás kontaktujete, mohou být kromě údajů zpracovávaných během Vaší návštěvy našich webových stránek zpracovávány také následující kategorie Vašich údajů:

 • jméno;
 • kontaktní údaje;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • jakékoli údaje o objednávce;
 • údaje o korespondenci včetně všech údajů, které nám poskytnete během komunikace.

Tyto údaje zpracováváme pro následující účely:

 • vyřizování dotazů zákazníků, péče o zákazníky a další služby zákaznické podpory prostřednictvím e-mailu, chatu nebo telefonu.

Tyto kategorie údajů jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu. Zpracování těchto údajů je odůvodněno naším převažujícím oprávněným zájmem na efektivním a uspokojivém procesu komunikace (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ).

Za tímto účelem může být nezbytné, abychom Vaše údaje předali následujícím příjemcům:

Poskytovatel služeb a informace o ochraně údajů poskytovatele Popis Místo zpracování Právní základ pro předávání údajů
Freshworks GmbH Německo Dotazy zákazníků a služby péče o zákazníky prostřednictvím e-mailu nebo chatu EU/EHP, příležitostně USA, pokud nás kontaktujete prostřednictvím platforem sociálních médií Zpracování objednávek v souladu s čl. 28 ONOOÚ na základě uzavření nejnovějších platných standardních doložek o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 3 písm. a) ONOOÚ
CallOne GmbH Dotazy zákazníků a zákaznická podpora prostřednictvím telefonu EU/EHP Zpracování objednávek v souladu s čl. 28 ONOOÚ

4) Jaké údaje zpracováváme, když používáte náš internetový obchod?

Při používání našeho internetového obchodu mohou být kromě údajů zpracovávaných během Vaší návštěvy našich webových stránek zpracovávány také následující kategorie Vašich údajů:

 • jméno;
 • kontaktní údaje;
 • fakturační a dodací adresa;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • údaje o objednávce a doručení;
 • údaje o účtu a platbách;
 • přiřazené číslo zákazníka;
 • údaje zadané prostřednictvím kontaktního formuláře;
 • korespondenční údaje včetně všech údajů, které nám poskytnete v souvislosti s objednávkou;
 • datum narození (v případě zákonem požadovaného dokladu o věku).

Tyto údaje zpracováváme pro následující účely:

 • zpracování celého smluvního vztahu s Vámi;
 • převod příkazů poskytovatelům platebních služeb;
 • zprovoznění přepravních nebo zasílatelských služeb včetně úsekových služeb;
 • komunikace při zpracování objednávek;
 • zákonem požadované ukládání ve smyslu § 132 BAO (rakouský federální daňový zákoník);
 • zákonem povolená přímá reklama (např. zasílání pošty, e-mailů, průzkumů spokojenosti, blahopřání či statistiských vyhodnocení); Rádi bychom Vás výslovně informovali, že můžete vznést námitky proti zpracování Vašich údajů pro účely přímé reklamy;
 • prevence a objasňování případů podvodu nebo pokusů o něj;
 • uplatňování a obrana právních nároků.

Zpracování těchto kategorií údajů probíhá pouze v požadovaném rozsahu a je nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ) nebo je odůvodněno naším převažujícím oprávněným zájmem na řádném fungování našeho podniku (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ).

Abyste mohli používat náš internetový obchod, může být nutné předat Vaše údaje následujícím kategoriím příjemců:

Poskytovatel služeb a informace o ochraně údajů poskytovatele Popis Místo zpracování Právní základ pro zpracování a předávání údajů
Společnosti vydávající kreditní karty, banky, poskytovatelé platebních služeb (informace o ochraně údajů podle webových stránek vybraného poskytovatele). Zpracování plateb Obvykle EU/EHP (ve výjimečných případech i třetí země) Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ). Pokud se příjemce nachází ve třetí zemi bez platného rozhodnutí o přiměřenosti – čl. 49 odst. 1 písm. b) a e) ONOOÚ
Poskytovatel logistických služeb
(informace o ochraně osobních údajů dle webových stránek vybraného poskytovatele)
Přeprava a doručení objednávek Obvykle EU/EHP (ve výjimečných případech i třetí země) Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ). Pokud se příjemce nachází ve třetí zemi bez platného rozhodnutí o přiměřenosti – čl. 49 odst. 1 písm. b) a e) ONOOÚ
Dropshipping popř. poskytovatel trasových služeb
(informace o ochraně údajů podle webových stránek poskytovatele)
Vyřizování objednávek produktů, které nejsou skladem a předávání k přepravě poskytovatelům logistických služeb Obvykle EU/EHP (ve výjimečných případech i třetí země) Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ). Pokud se příjemce nachází ve třetí zemi bez platného rozhodnutí o přiměřenosti – čl. 49 odst. 1 písm. b) a e) ONOOÚ
Poskytovatel služeb inkasa (informace o ochraně údajů podle webových stránek poskytovatele služeb) V případě potřeby: vymáhání nesplacených pohledávek Obvykle EU/EHP (ve výjimečných případech i třetí země) Převažující oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ). V případě příjemců ve třetí zemi bez platného rozhodnutí o odpovídající ochraně - čl. 49 odst. 1 písm. e) ONOOÚ.
Amazon Web Services EMEA SARL Zasílání automatizovaných emailů EU/EHP Převažující oprávněné zájmy (článek 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ), zpracování objednávek v souladu s článkem 28 ONOOÚ

Zákaznický účet

Máte také možnost založit si zákaznický účet (zaregistrovat se). Pokud tak učiníte, mohou být zpracovávány také následující kategorie Vašich údajů:

 • historie objednávek a seznamy přání;
 • údaje o produktech (hodnocení, reference, otázky a odpovědi k produktům);
 • přidělené číslo zákazníka;
 • segmentace zákazníků.

Tyto údaje zpracováváme pro následující účely:

 • ukládání Vašich informací v zákaznickém účtu, včetně zveřejňování Vašich hodnocení, referencí, otázek a odpovědí k produktům, pokud tak činíte samostatně;
 • provádění segmentace zákazníků s cílem nabídnout možné výhody.

Zpracování těchto údajů je založeno na Vašem dobrovolném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ) nebo je odůvodněno naším převažujícím oprávněným zájmem na vyhodnocování našich produktů nebo zpráv o zkušenostech s nimi a na segmentaci zákazníků (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ). Svůj souhlas s uložením zákaznického účtu můžete kdykoliv odvolat, přičemž zpracování údajů prováděné do okamžiku odvolání zůstává oprávněné. Nejste povinni se zaregistrovat, ale bez zákaznického účtu Vám nemůžeme poskytovat výše uvedené doplňkové služby.

Síť poukázek Sovendus

Na základě Vašeho předchozího dobrovolného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ) Vám můžeme prostřednictvím našeho "cookie banneru" (viz bod 1) ve službě třetí strany "Sovendus" po dokončení objednávky zobrazit nabídky ze sítě poukázek Sovendus. Za tímto účelem jsou hodnota hash Vaší e-mailové adresy a Vaše IP adresa pseudonymně a šifrovaně přenášeny společnosti Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Německo (právní základ Sovendus: čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ). Pseudonymizovanou hodnotu hash Vaší e-mailové adresy používá společnost Sovendus k zohlednění případných námitek proti reklamě (čl. 21 odst. 3, čl. 6 odst. 1 písm. c ONOOÚ). IP adresu používá společnost Sovendus výhradně pro účely zabezpečení údajů a obvykle ji po 7 dnech anonymizuje (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ). Kromě toho se pro účely fakturace mezi námi a společností Sovendus předává společnosti Sovendus číslo objednávky, hodnota objednávky s měnou, ID relace, kód kupónu a časové razítko v pseudonymizované podobě (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ). Pokud si přejete využít nabídku poukázky od společnosti Sovendus, pokud není proti Vaší e-mailové adrese vznesena žádná reklamní námitka a pokud kliknete na banner s voucherem, který se zobrazuje pouze v tomto případě, předáme společnosti Sovendus v zašifrované podobě také Vaše jméno, PSČ, zemi a e-mailovou adresu za účelem přípravy Vaší poukázky (čl. 6 odst. 1 písm. b, písm. f ONOOÚ). Další informace o zpracování Vašich údajů společností Sovendus naleznete online v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sovendus.

5) Které Vaše údaje zpracováváme, pokud s námi máte obchodní vztah?

Pokud s námi vstoupíte do obchodního vztahu jako obchodní partner nebo dodavatel, můžeme zpracovávat následující kategorie Vašich údajů:

 • údaje o společnosti;
 • jméno;
 • kontaktní údaje;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • obchodní údaje, údaje o objednávkách, dodávkách a fakturách;
 • korespondenční údaje včetně všech údajů, které nám poskytnete v souvislosti s naším obchodním vztahem.

Tyto údaje zpracováváme pro následující účely:

 • zahájení, vedení a zpracování celého našeho obchodního vztahu s Vámi (např. předsmluvní závazky, fakturace služeb, zasílání dokumentů, komunikace pro zpracování smlouvy);
 • zákonem požadované ukládání ve smyslu § 132 BAO (rakouský federální daňový zákoník);
 • interní správa a řízení našeho obchodního vztahu v požadovaném rozsahu (např. zpracování Vašeho obchodního případu, předávání obchodních případů na různá oddělení, archivace, korespondence s Vámi);
 • uplatňování a obhajoba právních nároků.

Zpracování těchto kategorií údajů probíhá vždy v požadovaném rozsahu. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme bohužel moci Váš obchodní případ zpracovat.

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro smluvní plnění našeho obchodního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ), pro plnění našich zákonných povinností v souvislosti s dobou uchovávání (článek 6 odst. 1 písm. c ONOOÚ) nebo odůvodněné naším převažujícím oprávněným zájmem na řádném fungování našeho podniku (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ).

6) Jak dlouho budou Vaše údaje uloženy?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsme je shromáždili. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu zákonné povinnosti uchovávání (např. z daňových důvodů musí být smlouvy, údaje o objednávkách nebo jiné dokumenty ze smluvního vztahu uchovávány po dobu sedmi let (§ 132 BAO - rakouský federální daňový zákoník). Jméno, adresa, zakoupené zboží a datum nákupu jsou dále uchovávány až do uplynutí záruky za výrobek (10 let podle § 13 PHG - rakouského zákona o odpovědnosti za výrobek). V odůvodněných individuálních případech, například pro uplatnění a obhajobu právních nároků, můžeme Vaše údaje uchovávat také po dobu až 30 let po ukončení obchodního vztahu.

Údaje, které zpracováváme v souvislosti s kontaktováním Vaší osoby, uchováváme po dobu až tří let od doby, kdy jste nás naposledy kontaktovali.

7) Shromažďování údajů z jiných zdrojů (čl. 14 ONOOÚ)

Údaje z jiných zdrojů jsou shromažďovány pouze v případě, že s námi chcete vstoupit do obchodního vztahu jako partner nebo dodavatel v souladu s bodem 5. Za tímto účelem může být přirozeně nutné provést průzkum obchodního partnera. To bude provedeno pouze v nezbytném rozsahu. V této souvislosti lze údaje získávat a zpracovávat z následujících zdrojů:

Zdroj Veřejně přístupné? Dotčené údaje Účel/důvod
Webové stránky společnosti Ano Kontaktní/strukturní údaje Kontakt pro obchodní účely
Smluvní partner Ne Jméno, adresa, tel.č. Plnění smlouvy, dodání

8) Dochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování (čl. 13 odst. 2 písm. f ONOOÚ)?

Na našich webových stránkách nedochází k automatizovanému rozhodování. Je však možné, že příslušný poskytovatel platebních služeb v průběhu procesu objednávání používá profilování pro odhalování podvodů.

9) Jaká práva máte v souvislosti se zpracováváním údajů?

Rádi bychom Vás informovali, že za předpokladu, že jsou splněny zákonné požadavky, máte právo

 • vyžádat si informace o tom, které Vaše údaje zpracováváme (podrobněji viz čl. 15 ONOOÚ);
 • požadovat opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných údajů, které se Vás týkají (podrobněji viz čl. 16 ONOOÚ);
 • na vymazání Vašich údajů (podrobněji viz čl. 17 ONOOÚ), pokud to není v rozporu s povinnostmi uchovávání údajů;
 • na omezení zpracování Vašich údajů (podrobněji viz čl. 18 ONOOÚ);
 • na přenositelnost údajů – obdržení údajů, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu (podrobněji viz čl. 20 ONOOÚ);
 • vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) ONOOÚ (podrobněji viz čl. 21 ONOOÚ). To platí zejména v souvislosti se zpracováním Vašich údajů pro reklamní účely.

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost do té doby provedeného zpracování údajů (čl. 7 odst. 3 ONOOÚ).

Pokud dojde v rozporu s očekáváním k porušení Vašeho práva na zákonné zpracování Vašich údajů, kontaktujte nás. Vaši žádost se budeme snažit vyřídit neprodleně, nejpozději v zákonné lhůtě jednoho měsíce. Vždy máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů.

10) Kdo je zodpovědný a jak nás můžete kontaktovat?

Zodpovědnou osobou ve smyslu čl. 4 Z 7 ONOOÚ je:

siteowner_name}
Saaz 99
8341 Paldau
Rakousko
czechia@piccantino.com
Výkonní ředitelé: Roland Fink, Mag. Christoph Schreiner, Barbara Unterkofler

Společná odpovědnost v rámci skupiny niceshops nebo jejího pověřeného zpracování a uplatnění Vašich práv

Tuto webovou stránku provozuje skupina niceshops, rakouská e-commerce společnost, která se specializuje na rozvoj internetových obchodů v různých produktových segmentech.
Zpracování údajů uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů může být prováděno

 • v rámci společné odpovědnosti podle čl. 26 ONOOÚ v rámci skupiny niceshops (v případě potřeby Vám na požádání rádi poskytneme podstatný obsah příslušné smlouvy)

nebo

 • formou pověřeného zpracování podle čl. 28 ONOOÚ se skupinou niceshops jako zpracovatelem.

V každém případě se však můžete domáhat svých práv u všech stran.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny niceshops:
E-mail: privacy@niceshops.com
Poštovní adresa: niceshops GmbH, z. H. des Datenschutzbeauftragten (k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů), Annenstraße 23, 8020 Graz, Rakousko.

Jakékoli použití těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jejich částí bez souhlasu autora představuje porušení autorských práv.