Trendy v oblasti potravin 2023

Trendy v oblasti potravin 2023

Udržitelnější pokrmy bez masa - z mnoha zemí!

Co se letos v našich kuchyních vaří, škvaří a dusí? Odkazujeme na Food Report 2023 od Hanni Rützlers a shrnujeme jej. Pro vědomější stravování se!

“Meat” je název prvního trendu. Jde o naši spotřebu masa. Na jedné straně se konečně dostávají do popředí otázky, odkud maso pochází a jaká je jeho kvalita. Na druhou stranu se náhražkám masa a veganským alternativám dostává větší pozornosti než kdykoliv předtím. Spotřebitelé si stále více uvědomují co jedí. Je tato alternativa šetrná k životnímu prostředí? Opravdu se hodí k mému životnímu stylu zaměřenému na udržitelnost?

K oběma aspektům se přidává faktor, který rovněž nabývá na významu: zemědělství. V posledních letech se již prosadilo upřednostňování regionálních výrobců. Krátké dodavatelské řetězce a nabídka na domácích trzích jsou nyní prodejními argumenty, které silně ovlivňují nákupní rozhodnutí. Experti nazývají tento odklon od globálního a často neprůhledného obchodu s potravinami "New Glocal."

Zájem nadšených hobby kuchařů i pravidelných návštěvníků restaurací se týká dvou oborů. Ve "Veganizing Recipes" jsou tradiční recepty přetvořeny na veganské verze. "Regenerative Food" představují další rozvoj ekologických standardů. Spotřebitelé stále více upřednostňují zemědělské výrobce, kteří berou v úvahu biologickou rozmanitost a regeneraci půdy.

V neposlední řadě "Fusion" je tu stále. Zejména na sociálních sítích vládne trend dřevěných lžic a naběraček. Recepty a výrobní postupy z celého světa jsou pestře promíchány a rozšířeny. Podle hesla: "V mé kuchyni se schází celý svět, aby se najedl," postupně hospodaříme udržitelněji.

Podporujme se navzájem ve vědomějším stravování se!